Kineziologie

Vážení a milí,

jmenuji se IRENA BOUZKOVÁ a Vám i Vašim dětem ráda pomohu zbavit se různých trápení, bloků, poruch, bolestí na těle i na duši. Společně můžeme napravit to, co zbytečně komplikuje a znepříjemňuje Váš život. 

Alternativním metodám léčení, jejichž cílem je zjistit a odstranit skutečné příčiny psychických i fyzických problémů, se věnuji více než deset let. 

Odstranění příčiny znamená odstranění problému! 

Studovala jsem Kineziologii – One Brain pod vedením Mgr. M. Rutové (10. stupňů) včetně doplňkových seminářů, Optimální neuronální vyladění u paní I. Bauerové, kurzy HAP I. a HAP II. – Hlubinnou abreaktivní psychoterapii a Laskavý exorcismus (odvádění přivtělených duší) vedené autorem Ing. A. Dragomireckým. Absolvovala jsem kurzy Práce s kyvadlem, Andělské léčení, výcvik Tarotu, Léčení vnitřního dítěte, a navštěvovala další přednášky a semináře se zaměřením na rozvoj osobnosti. Jsem mistrem Shambally s oprávněním léčit a zasvěcovat do těchto uzdravujících energií. 

Ve Studiu se věnuji převážně Regresní terapii a Kineziologii – One Brain. 

V souladu s výběrem klienta používám pouze jednu metodu nebo techniky obou propojuji a doplňuji s ohledem na potřeby klienta vhodnými afirmacemi, symboly, jednoduchým fyzickým cvičením, odpuštěním…). Obě metody směřují ke stejnému cíli – zjistit příčinu konkrétního problému a odstranit ho, jen k tomu používají své vlastní postupy, techniky. Za velký přínos u obou považuji to, že jsou „schopné“ pomoci i nepřítomným osobám. Klient při terapii zastoupí své dítě, rodiče, partnera, a řeší jejich potíže v zastoupení, aniž by oni museli přijít do poradny osobně.

Pokud má klient zájem, zasvětím ho do energií Shambally. Získá tak možnost poradit si s mnoha problémy s pomocí světelných bytostí a jejich energií, bez potřeby podstoupit nějakou terapii. Je-li to potřeba, v rámci terapie řešíme přítomnost, vliv a odvedení Přivtělených duší. 

Jedno sezení s dospělým klientem trvá v průměru 90 až 100 minut. 

S dítětem pracuji 60 až 90 minut, záleží na jeho věku a vyspělosti. 

Obvyklý průběh terapie

Nejprve klient sdělí, co ho trápí, jaký problém chce vyřešit. 

Pokud má problémů více a neví přesně, čím by měl začít, nic se neděje. Zjistíme to pomocí jednoduchého svalového testu. Při něm klient stojí s mírně předpaženýma rukama, terapeut klade cílené otázky a současně při lehkém dotyku na předloktí klienta sleduje změny napětí svalů. Tělo tak reaguje na otázky. Snížené napětí značí stres i odpověď „ne“, optimální napětí znamená „ano“, pozitivní stav. 

Pak zpracováváme minulé prožitky 

Klient pohodlně usazen se vrací k nepříjemným, traumatickým událostem, které prožil nebo se jich zúčastnil jako svědek. Vybavuje si, co se stalo, kde je, co vidí, slyší, kdo je tam s ním, jak se cítí (napětí, tlak, brnění, teplo, chlad… strach, hněv, lítost, zmatek, beznaděj, nenávist, smutek, bezmoc …).

Při tom si sám uvědomí, jak celou situaci tenkrát vnímal, vyhodnotil. Pochopí, co vyvolává jeho současné potíže, a dojde k novým závěrům. 

Příčina je odhalena, konkrétní problém mizí, klientovi se uleví. 

Vzpomínka zůstává stále uložena v paměti, ale „očištěna“ od všech nepochopení a negativních pocitů už nepůsobí žádné problémy v přítomnosti, ani do budoucna. 

Možná si někdo myslí, že návrat do „ošklivé“ minulosti je zbytečné a bezohledné. 

Opak je pravdou! Dokud se nevypořádáme s minulými prožitky, byť jsou jakkoliv nepříjemné, bude stále ovlivňovat náš současný psychický i fyzický stav. 

Pro co se rozhodneme, záleží jen na nás! 

Řešené problémy

- nízké sebevědomí, nevíra v sebe, selhání, pocity osamělosti 

- problémy ve vztahu k sobě i ostatním, s komunikací, vyjadřováním, řečí

- poruchy učení a chování, nesoustředěnost, hyperaktivita, pasivita

- únava, vyčerpání, ztráta smyslu života, rezignace 

- úzkosti, deprese, různé strachy, neschopnost odpustit 

- bolestivé ztráty (odchod milovaného člověka, zvířátka)

- poruchy příjmu potravy, zažívací a dýchací potíže

- závislosti, zlozvyky, alergie, ekzémy

- bolesti v různých částech těla (záda, klouby, žaludek, hlava – migrény…)

Cena: 60 minut = 600,- Kč, 90 minut = 900,- Kč

(objednání na terapii pouze telefonicky nebo mailem)

Kontakt:

Mgr. Irena Bouzková

Mob.: 606 848 533

Mail: kineziologie.ltm@seznam.cz

Více na www.cas-uzdraveni.cz